Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


amo 1 v.
 1. обичам.
 2. имам обичай; обичам (с inf. се превежда с adv.) обикновено
amat hoc facere - обикновено прави това.
 3.
amabo te - моля ти се.

Файл: amo.xml
Размер: 2.50 KB
Дата: 2022-03-21
XML id: LBR.amo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии