Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


angustiae, ārum (f) pl. n. рядко angustia, ae (f) n.
 1. теснина;
angustiae - теснини,
angustiae locorum - теснини;
angustiae spiritus - задушаване;
angustiae pectoris - малодушие, - дребнавост.
 2.
 a) краткост
angustiae temporis - кратковременност;
angustiae orationis - краткост на речта, - лаконичност.
 b) нужда, липса
angustiae pecuniae - недостиг на пари.
 c) мъчнотия, затруднение
in angustiis esse - намирам се в затруднение.

Файл: angustiae.xml
Размер: 4.74 KB
Дата: 2022-03-21
XML id: LBR.angustiae
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии