Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


animadverto, animadvertī, animadversus 3 v.
 1. внимавам, наблюдавам.
 2. забелязвам.
 3. правя бележка, мъмря; наказвам
vitia animadverto - наказвам пороци,
in aliquem animadverto - правя забележка на някого.

Файл: animadverto.xml
Размер: 2.76 KB
Дата: 2022-03-21
XML id: LBR.animadverto
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии