Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ante-cēdo, antecēssī, antecēssus 3 v.
 1. вървя отпред, предшествам.
 2. изпреварвам.
 3. превъзхождам, надминавам.

Файл: antecedo.xml
Размер: 2.28 KB
Дата: 2022-03-21
XML id: LBR.antecedo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии