Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ap-pello ad-pello 1 v.
 1. заговарям, обръщам се (с реч) към някого;
приветствам.
 2.
 a) призовавам, повиквам, подбуждам
aliquem de aliqua re appello - подтиквам някого към нещо.
 b) напомням, изисквам
aliquem de pecunia appello - напомням на някого за парите.
 c) обръщам ce за помощ към някого, апелирам
praetorem appello - обръщам се с апел към претора,
senatum appello - обръщам се с апел към сената.
 d) давам под съд
aliquem de proditione appello - давам някого под съд за измяна.
 3.
 a) наричам, назовавам
ipsorum linguā Celtae, nostrā Galli appellantur - на собствения си език се наричат келти, а на нашия – гали ( Caes. B.G. I.1.1.).
 b) споменавам, отбелязвам, произнасям
nomen appello - произнасям име,
litteras appello - произнасям букви.

Файл: appello.xml
Размер: 6.38 KB
Дата: 2022-03-25
XML id: LBR.appello
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии