Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aqua, ае (f) n.
 1.
 a) вода.
 b) водопровод.
 c) воден часовник;
aquam dare - давам време,
aquam perdere - прахосвам времето.
 2.
 a)
aqua et igni interdicere alicui - отказвам някому вода и огън, - заточавам.
 b)
aquam et terram petere - искам вода и земя, - искам подчинение.
 c)
aqua haeret - работата среща трудности.
 d)
aqua intercus мед. - воднянка.

Файл: aqua.xml
Размер: 4.18 KB
Дата: 2022-03-22
XML id: LBR.aqua
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии