Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


ars, artis (f) n.
 1. сръчност, похватност, опитност
arte laboratae vestes - умело изработени дрехи.
 2.
  a) занаят, изкуство, наука
ars dicendi - изкуството на красноречието.
 b) теория.
 c) произведение на изкуството.
 d) добри качества, лоши качества, склонности
artes animi - склонности на ума.
 e) хитрост, лукавство.

Файл: ars.xml
Размер: 4.23 KB
Дата: 2022-03-22
XML id: LBR.ars
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии