Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


arx, arcis (f) n.
 1. укрепена височина; укрепление, крепост, акропол;
прен.:
arx caeli - небесна твърд, - небосвод.
 2.
 a) връх
arx Parnassi - върхът на Парнас;
septem arces - седемте хълма на Рим.
 b) защита, прибежище
haec urbs arx omnium gentium - този град, прибежище на всички народи (Cic. Catil. IV.6.11)
 c) основа, същност, опора
arcem Stoicorum defendere - защитавам позициите на стоиците (Cic. Div. I.10)

Файл: arx.xml
Размер: 4.77 KB
Дата: 2022-03-25
XML id: LBR.arx
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии