Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


as-sūmo, assūmpsī, assūmptus 3 v.
 1.
 a) възприемам, приемам
sacra assumo - приемам свещенодействията,
alimenta assumo - храня се;
assumo uxorem - женя ce;
filium assumo - осиновявам.
 b) присвоявам си;
sibi licentiam assumo - осмелявам ce.
 2. прибавям, присъединявам
legiones assumo - присъединявам легиони,
adsume novas flammas - запали нови любовни пламъци (Ov. Rem. 485).

Файл: assumo.xml
Размер: 4.06 KB
Дата: 2022-03-26
XML id: LBR.assumo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии