Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


at-tingo, attigī, attactus, adtingo 3v.
 1. допирам се, докосвам
aries murum attingit - таранът блъска стената.
 2.
 a) достигам, пристигам в
Britanniam attingo - пристигам в Британия.
 b) гранича с
Galliam attingo - гранича с Галия.
 c) обземам, обхващам
aliquem acc. invidia attingit - завист обхваща някого.
 d) отнасям се, имам общо
non attingit deum - това не засяга божеството (Cic. N.D. Ι.22);
attingo aliquem cognatione - свързан съм с някого с познанство,
attingo aliquem sanguine - роднина съм;
aliquem necessitudine attingo - близък съм с някого.
 e) занимавам се с
rem publicam attingo - занимавам се с държавни дела.
 f) споменавам, говоря
aliquid breviter attingo - казвам нещо накратко.

Файл: attingo.xml
Размер: 6.50 KB
Дата: 2022-03-26
XML id: LBR.attingo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии