Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


at-tollo, adtollo 3 v.
 1.
 a) издигам, вдигам
manus ad caelum attollo - вдигам ръце към небето.
 b) издигам, построявам
turres attollo - построявам кули.
 2. прен. въздигам, възвеличавам.

Файл: attollo.xml
Размер: 3.05 KB
Дата: 2021-11-22
XML id: LBR.attollo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии