Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


auctor, auctōris (m) (f) n.
 1.
 a) поръчител;
свидетел
aliquem auctorem habere - имам някого за свидетел.
 b) образец, пример
divinus auctor Plato - божественият образец Платон (Cic. O.G.O. 6)
 2.
 a) виновник, инициатор, подбудител, съветник, създател, творец, автор, основател, родоначалник
auctor incendii - виновник за пожара,
auctor legis - създател на закона,
auctor carminis - автор на песента,
auctor generis - родоначалник.
 b) който потвърждава, който одобрява;
auctores fiunt patres - сенаторите одобряват.
 3.
 a) притежател;
продавач
а malo auctore emere - купувам от лош продавач.
 b) опекун;
поръчител;
защитник.

Файл: auctor.xml
Размер: 6.86 KB
Дата: 2022-03-26
XML id: LBR.auctor
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии