Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


audāx, ācis gen. (m) (f) (n) adi.
смел, решителен; дързък.

Файл: audax.xml
Размер: 1.88 KB
Дата: 2021-11-22
XML id: LBR.audax
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии