Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


audientia, ae (f) n.
внимание, възможност за слушане
audientiam facere orationi alicuius - въдворявам тишина за нечие изказване.

Файл: audientia.xml
Размер: 1.91 KB
Дата: 2021-11-22
XML id: LBR.audientia
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии