Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


aufugio, aufūgī 3 v.
избягвам.

Файл: aufugio.xml
Размер: 1.48 KB
Дата: 2021-11-22
XML id: LBR.aufugio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии