Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


basilica, ae (f) n. гр.
базилика.

Файл: basilica.xml
Размер: 1.68 KB
Дата: 2021-10-18
XML id: LBR.basilica
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии