Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


bestia, ае (f) n.
животно, звяр.

Файл: bestia.xml
Размер: 1.70 KB
Дата: 2021-11-10
XML id: LBR.bestia
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии