Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


bigae, ārum (f) pl. n. също biga ae (f) sg. n.
впряг от две животни;
кола.

Файл: bigae.xml
Размер: 2.10 KB
Дата: 2021-11-10
XML id: LBR.bigae
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии