Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


bini (m) pl., аe (f) pl., a (n) pl. numer. distr.
 1. по двама.
 2.
 a) при subst. plur. tantum: два, две
bina castra - два лагера,
binae litterae - две писма.
 b) за два предмета: чифт
bini boves - чифт волове.

Файл: bini.xml
Размер: 3.31 KB
Дата: 2021-11-10
XML id: LBR.bini
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии