Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


caedo, cecidi, caesus 3 v.
 1.
 a) удрям, бия.
 b) сека, отсичам.
 2. съсичам, убивам.
 3. разбивам, унищожавам.
 4. коля, принасям в жертва.

Файл: caedo.xml
Размер: 3.17 KB
Дата: 2021-10-20
XML id: LBR.caedo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии