Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


caelestis (m) (f) , e (n) adi.
 1. небесен;
subst. caelestes ium (m) pl. n. богове;
subst. caelestia ium (m) pl. n. божествени работи;
небесни тела.
 2. божествен, чудесен
caelestia carmina - божествени песни.

Файл: caelestis.xml
Размер: 3.45 KB
Дата: 2021-10-21
XML id: LBR.caelestis
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии