Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cauda, ае (f) n.
опашка;
прен. caudam trahere - ставам за смях (Hor. S. II.3.53). мед. опашка, продълговата структура, стесняваща се или удължена част на орган,
cauda equina - конска опашка - сноп от нервни окончания и канали разположени в зоната от втори или трети лумбален прешлен до опашната кост.

Файл: cauda.xml
Размер: 2.95 KB
Дата: 2022-03-28
XML id: LBR.cauda
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии