Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


caveo, cāvī, cautus 2 v.
 1. предпазлив съм, внимавам, пазя се
aliquem acc. caveo - пазя се от някого
ab aliquo abl. caveo - пазя се от някого;
pass. :
cavenda est etiam gloriae cupiditas - трябва да се избягва жаждата за слава (Cic. Offic. I.68);
imperat.: cavē - недей,
cavete - недейте с coni.:
cave ignoscas - недей да прощаваш, c ne:
cave ne neges - недей да отказваш (Catul. C. LXI) c inf.:
cave vereri - недей да се страхуваш (Cic. Att. III.17.3)
 2. вземам предпазни мерки, грижа се, c dat.:
alicui caveo - грижа се за някого.
 3.
 a) юр. давам защита;
помагам
in iure caveo - помагам в съда.
 b) обезпечавам се;
nisi а te cavero - само ако предварително ми гарантираш (Cic. Br. V.18).
 c) поръчителствам, гарантирам;
обезпечавам
obsidibus de pecunia cavent - за парите гарантираха със заложници (Caes. B.G. VI.2.2)
ne quid iis noceatur a Caesare cavetur - Цезар гарантира, че няма да им навреди (Caes. B.C. I.86.3).
 d) определям, предвиждам
cautum est lege - предвидено е в закона,
cautum est in legibus - предвидено е в законите,
testamento caveat ut - определено е със завещание, че;
testamento caveat ne - предвидено е в завещанието да не...

Файл: caveo.xml
Размер: 9.48 KB
Дата: 2022-03-28
XML id: LBR.caveo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии