Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


celebro 1 v.
 1.
 a) често посещавам; изпълвам; оживявам
viam celebro - пълня улицата,
forum celebro - изпълвам форума,
silvas celebro - често ходя в горите.
 b) съпровождам.
 c) стичам се масово на; празнувам
festos dies ludorum celebro - стичам се на празничните игри,
convivium celebro - празнувам на пиршество.
 2.
 a) много се занимавам; често употребявам, повтарям, говоря
artes celebro - занимавам се с наука,
legem omnibus contionibus celebrabant - повтаряха закона на всички събрания (Liv. III.31.2)
cum his seria ac iocos celebrare - често споделяха с тях важните начинания и забавленията им (Liv. I.4.9).
 b) разпространявам; разгласявам
qua re celebrata - когато това беше разгласено.
 c) прославям.
 d) изпълвам
aliquid (acc.) aliqua re (abl.) celebro - изпълвам нещо с нещо.

Файл: celebro.xml
Размер: 6.85 KB
Дата: 2022-03-29
XML id: LBR.celebro
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии