Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cella, ae (f) n.
 1. помещение, стая; килия; изба за припаси, склад.
 2.
 a) стая за робите и слугите.
 b)
cella columbarum - гълъбарник.
 3. помещение в храм, където е стояло изображението на бога,
cella lovis - помещение в храм с изображение на Юпитер.
 4. килийка в медена пита.

Файл: cella.xml
Размер: 3.46 KB
Дата: 2021-11-27
XML id: LBR.cella
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии