Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cervix, īcis (f) n.
обикн. pl. врат, шия, тил;
dare cervices alicui - оставям се да ме убие някой (Cic. S. Rosc. XI.30);
за война, врагове и пр.
in cervicibus esse - твърде близко съм, - заплашвам;
мед. cervix uteri шийка на матката.

Файл: cervix.xml
Размер: 2.83 KB
Дата: 2022-03-29
XML id: LBR.cervix
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии