Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


circum-ago, circumēgī, circumāctus 3 v.
 1.
 a) водя наоколо, разкарвам, гоня наоколо.
 b) за време:
circumagi - изминавам, - изтичам,
se circumagere - изминавам, - изтичам,
annus circumagit - годината изтича,
 2.
 a) обръщам, връщам
equos circumago - обръщам конете,
naves circumago - обръщам корабите.
 b) скланям, придумвам; pass. лесно променям мнението си
rumoribus vulgi circumagatur - да промени мнението си заради мълвата сред народа (Liv. XLIV.34.4).

Файл: circumago.xml
Размер: 4.66 KB
Дата: 2022-03-30
XML id: LBR.circumago
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии