Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


claudo, clausi, clausus 3 clūdo, clūsi, clūsus 3 n.
 1. заключвам, затварям
domum claudo - затварям дома,
portas claudo - заключвам вратите,
viam claudo - затварям пътя,
filium claudo - заключвам сина си;
subst. clausum, ī (n) n. ключалка
clausa effringere - счупвам ключалките (Sall. Jug. 12).
 2.
 a) завършвам, свършвам
epistulam claudo - завършвам писмо.
 b) следвам;
завършвам;
прикривам
latus claudo - прикривам фланга;
agmen claudo - образувам ариергард, - намирам се в ариергард.
 3. задържам, препятствам, възпирам
fugam claudo - възпирам бягство.
 4. обкръжавам, заграждам
urbem operibus claudo - обкръжавам града с укрепления.
 5. скривам, прикривам
habere clausa sua consilia - държа скрити своите планове (Cic. Verr. II.3.63);
homo clausus - потаен човек, - затворен човек.

Файл: claudo.xml
Размер: 7.92 KB
Дата: 2022-03-30
XML id: LBR.claudo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии