Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


clēmēns, gen. -entis (m) (f) adi.
 1. снизходителен, милостив.
 2. спокоен, тих
mare clemens - спокойно море.

Файл: clemens.xml
Размер: 2.28 KB
Дата: 2022-02-26
XML id: LBR.clemens
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии