Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


coepī, coepisse, coeptus 3 v.
 1. trans.
 a) почнах
bellum coepi - започнах война,
dicere coepi - започнах да говоря;
рядко c inf. pass.
moveri civitas coepit - държавата започна да се тресе (Sall. Iug. 41.10)
 b) coeptus sum c inf. pass. започнах
lapides iaci coepti sunt - започнаха да хвърлят камъни (Caes. B.G. II.6.2) part. coeptus (m), a (f) , um (nadi.) започнат;
предприет
.
 2. intr. започнах, настъпих
dies coepit - настъпи денят,
silentium coepit - настана тишина,
bellum coepit - започна война.

Файл: coepi.xml
Размер: 5.57 KB
Дата: 2022-03-30
XML id: LBR.coepi
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии