Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cōgitātio, ōnis (f) n.
 1. мислене, размишляване
cogitatio rei alicuius (gen.) - размишляване за нещо;
cogitatione aliquid (acc.) percipere - мислено си представям нещо;
cogitatione aliquid (acc.) complecti - нещо ми се върти из главата (Quint. XI.2.19);
cogitatione aliquid (acc.) fingere - въобразявам си.
 2.
 a) мисъл;
in cogitationem venire - стигам до мисълта;
in cogitationem incidere - хрумва ми мисъл;
cogitationem inicere - внушавам мисъл.
 b) план;
намерение
privatae cogitationes - лични намерения.
 c) способност за мислене;
въображение.

Файл: cogitatio.xml
Размер: 5.07 KB
Дата: 2022-03-30
XML id: LBR.cogitatio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии