Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


co-hors, hortis cors (f) n.
 1. ограда, двор за добитък.
 2. прен.
 a) свита, телохранители.
 b) тълпа, множество.
 c) кохорта, част от римската пехота, 1/10 от легиона = 3 manipuli (манипули) = 6 centuriae (центурии).

Файл: cohors.xml
Размер: 3.06 KB
Дата: 2022-03-01
XML id: LBR.cohors
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии