Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


col-lābor, lāpsus sum conlabor 3 v.
рухвам, сгромолясвам се;
падам;
разрушавам се.

Файл: collabor.xml
Размер: 1.85 KB
Дата: 2022-03-01
XML id: LBR.collabor
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии