Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


collīdo, collīsi, collīsus conlīdo 3 v.
 1. сблъсквам
naves colliduntur - корабите се сблъскват;
счупвам:
vasa collisa - счупени съдове.
 2. pass. сблъсквам се, влизам в конфликт с dat.
Graecia barbariae lento collisa duello - Гърция се сблъскала с варварите в дълга война (Hor. Epod. I.2.7).

Файл: collido.xml
Размер: 3.04 KB
Дата: 2022-07-28
XML id: LBR.collido
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии