Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


colloquor, locūtus sum conloquor 3 v.
разговарям, говоря;
водя преговори , с acc.:
aliquem colloquor - говоря на някого,
per aliquem colloquor - преговарям (с някого) чрез някого,
per litteras colloquor - преговарям чрез писма,
inter se colloquimur - разговарямe помежду си;
с abl.:
cum aliquo colloquor - разговарям с някого
ex equis colloquor - говоря от името на конниците.

Файл: colloquor.xml
Размер: 3.48 KB
Дата: 2022-03-01
XML id: LBR.colloquor
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии