Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


coma, ае (f) n. гр.
 1. коса на главата; прен. лъчи.
 2. прен.
 a) вълна.
 b) шума, листа; трева; класове.

Файл: coma.xml
Размер: 2.58 KB
Дата: 2022-02-12
XML id: LBR.coma
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии