Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


comparo 1 v.
 1. приготовлявам, подготвям
comparo copias - приготвям войската,
comparo insidias - подготвям засада,
comparo bellum - подготвям война;
iter comparo - приготвям се за път
comparo se ad iter - приготвям се за път.
 2.
 a) уреждам;
нареждам
comparatum est more maiorum - уредено е според нравите на предците,
comparatum est legibus - уредено е съобразно законите,
comparatum est natura - уредено е според природата.
 b) придобивам, спечелвам
comaparo facultates - добивам средства,
comparo amicitias - печеля приятелства.

Файл: comparo2.xml
Размер: 4.76 KB
Дата: 2022-02-11
XML id: LBR.com-paro
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии