Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


complector, complexus sum 3 v.
 1. обхващам, обгръщам, прегръщам
complector aliquid manibus - прегръщам нещо с ръце,
mare terram complectitur - морето обгръща земята от всички страни,
complectuntur inter se - прегръщат ce;
complector urbem obsidione - обсаждам.
 2.
 a) излагам
complector sententiam paucis verbis - излагам мнение с малко думи,
complector aliquid oratione - излагам нещо в реч.
 b)
complector aliquid mente - схващам,
complector animo - схващам;
complector cogitatione - обмислям.
 c)
complector aliquem amore - обиквам;
complector beneficio - облагодетелствам,
complector benevolentia - облагодетелствам;
complector studio - обиквам; - облагодетелствам;
absol. обичам
complector philosophiam - обичам философията.
 d) придобивам, получавам
complector facultatem - придобивам средства,
complector plures provincias - придобивам повече провинции.
 3. pass. включен съм, съдържам ce
hoc uno maleficio omnia scelera complexa esse videntur - в това едничко злодеяние сякаш са събрани всички престъпления (Cic. S.Rosc. 37).

Файл: complector.xml
Размер: 7.48 KB
Дата: 2022-04-01
XML id: LBR.complector
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии