Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


com-puto 1 v.
пресмятам, смятам.

Файл: computo.xml
Размер: 1.45 KB
Дата: 2022-03-01
XML id: LBR.computo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии