Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


con-demno 1 v.
 1.
  a) осъждам
aliquem innocentem condemno - осъждам невинен човек;
aliquem condemno iniuriarum - осъждам някого за (поради) причинена несправедливост,
rei capitalis condemno - осъждам за углавно престъпление;
рядко:
de ambitu condemno - осъждам някого за неправомерно домогване до държавен пост,
eo crimine condemno - осъждам за това престъпление.
 b)
aliquem capitis condemno - осъждам някого на смъртно наказание;
sponsionis condemno - осъждам някого да заплати разноски;
c abl.:
denis milibus aeris condemno - осъждам някого да плати десет хиляди медни монети,
aliquem poena capitali condemno - осъждам някого на смърт;
aliquem ad aliquid condemno - осъждам някого на нещо,
aliquem in aliquid condemno - осъждам някого на нещо.
 2. постигам осъждане
accusavit condemnavitque - повдигна обвинение и постигна присъда (Suet. Vit. II.3).
 3. порицавам, упреквам
aliquem inertiae condemno - упреквам някого в лентяйство.

Файл: condemno.xml
Размер: 5.87 KB
Дата: 2022-04-01
XML id: LBR.condemno
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии