Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


con-icio, coniēcī, coniectus 3 v.
 1. хвърлям на едно място, струпвам
sarcinas in acervum coniciunt - струпват багажа накуп (Liv. XXIX.7.4).
 2.
 a) хвърлям
nuntiatum est equites tela in nostros conicere - известено бе, че конниците мятат копия срещу нашите (Caes. B.G. I.46.1),
aliquem in carcerem conicio - хвърлям някого в затвора;
hostem in fugam conicio - обръщам врага в бягство;
aliquem in terrorem conicio - хвърлям някого в ужас,
in laetitiam conicio - докарвам някого до радост;
rem publicam in perturbationes coniecit - хвърли държавните дела в безредие (Cic. Fam. XII.1.1).
 b) refl. хвърлям
ce in paludem se conicere - хвърлям се в езерото,
in fugam se conicere - хвърлям се в бяг.
 3.
 a) насочвам, отправям
oculos in aliquem conicio - насочвам поглед към някого;
pecuniam in aliquid conicio - изразходвам пари за нещо.
 b) стоварвам
culpam conicio - стоварвам вината,
crimen in aliquem conicio - обвинявам някого в престъпление
 4.
 a) съобразявам, заключавам, досещам се
aliquid ех aliqua re conicio - досещам се за нещо от нещо.
 b) тълкувам
somnium conicio - тълкувам сън (Plaut. Curc. II.2).
 c) предсказвам
quae tempestas impendeat, vates coniciet - ако буря би надвиснала, дали пророк ще я предскаже (Cic. Div. II.12).

Файл: conicio.xml
Размер: 8.92 KB
Дата: 2022-04-02
XML id: LBR.conicio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии