Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cōn-spicio, conspēxī, conspectus 3 v.
 1. гледам
conspicio sursum in caelum - гледам нагоре към небето,
si illud signum quod videtis solis ortum et forum curiamque conspiceret - тази статуя, която виждаш, да гледа към изгрева на слънцето, форума и курията (Cic. Catil. III.8.20).
 2. забелязвам, съзирам, съглеждам, виждам
aliquos ех navi egredientes conspexerant - бяха видели някои да слизат от кораба (Caes. B.G. IV.26.2),
conspicio milites flumen transisse - виждам, че войниците са преминали реката.
 3.
 a) разглеждам
omnes aliquem conspiciunt - всички разглеждат някого;
pass. обръщам внимание
arma et equi conspiciebantur - оръжията и конете привличаха внимание (Liv. XXI.4.8).

Файл: conspicio.xml
Размер: 4.88 KB
Дата: 2022-04-03
XML id: LBR.conspicio
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии