Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cōn-spīro 1 v.
 1. звуча, еквам едновременно
aereaque assensu conspirant cornua rauco - и в бучащо съгласие екват медните рогове (Verg. Aen. VII.615).
 2.
 a) съгласен съм;
единодушен съм;
съгласувам се;
съединявам се
cum aliquo conspiro - съгласен съм с някого,
Milites legionis nonae subito conspirati pila coniecerunt - Войниците от девети легион изведнъж единодушни хвърлиха копията си (Caes. B.C. III.46.5).
 b) съзаклятнича, правя заговор
prius quam plures civitates conspirarent - преди много племена да са започнали да съзаклятничат (Caes. B.G. III.10.3),
in caedem alicuius conspiro - заговорнича за убийството на някого.

Файл: conspiro.xml
Размер: 4.66 KB
Дата: 2022-04-03
XML id: LBR.conspiro
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии