Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cōnsulo, consuluī, consultus 3 v.
 1. trans. искам съвет, допитвам се, питам
aliquem consulo - питам някого,
senatum consulo - допитвам се до сената.
 2. intr. съветвам се, разсъждавам;
de salute publica consulo, - разсъждавам за общото благо,
in commune consulo - разсъждавам за общото благо,
in medium consulo - разсъждавам за общото благо.
 b) грижа се, помагам
alicui consulo - помагам на някого.
 c) постъпвам, третирам
crudeliter in victos consulo - постъпвам жестоко спрямо победените.

Файл: consulo.xml
Размер: 4.41 KB
Дата: 2022-02-12
XML id: LBR.consulo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии