Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


con-tingo, contigī, contāctus 3 v.
 1. trans.
 a) докосвам, допирам, хващам
cibum rostris contingo - докосвам храната с уста/човка
terram osculo contingo - целувам земята,
funem manu contingo - хващам въжето с ръка;
прен.:
aliquem cognatione contingo - роднина съм c някого.
 b) отнасям се, касая се
Romanos haec consultatio nihil contigit - този въпрос изобщо не засегна римляните (Liv. XXXIV.22.12),
aliquem cura publica contigit - общественото управление касае някого.
 c) опорочавам; обикн. part. contāctus (m) , a (f) , um (n) опорочен, замесен, виновен
milites contacti sacrilegio - войниците виновни за светотатството (Liv. XXIX.18.12.).
 d) съседен съм, гранича
castra silvas contingo - лагерът граничи с горите.
 e) достигам, пристигам, улучвам
Italiam contingo - достигам Италия,
metam contingo - достигам метата (повратната точка, границата),
hostem ferro contingo - улучвам врага с желязо (оръжие).
 2. intr. обикн. impers. пада се, случва се, удава ce
alicui contingo - пада се на някого.

Файл: contingo.xml
Размер: 8.13 KB
Дата: 2022-04-03
XML id: LBR.contingo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии