Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


convoco 1 v.
свиквам, повиквам;
събирам.

Файл: convoco.xml
Размер: 1.57 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.convoco
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии