Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


cornu, ūs (n) cornus, ūs (m) n.
 1. рог.
 2.
 a) копито.
 b) човка, клюн.
 3. всяко poговидно нещо :
 a)
cornua lunae - рогата на луната;
cornua fluminis - ръкави на река;
cornua terrae - морски нос.
 b) воен. фланг, крило
cornu dextrum - десен фланг,
cornu sinistrum - ляв фланг.
 c) връх
cornu antennarum - връх на мачтата,
cornu cristae - върхът на гребена на шлем.
 4.
 a) рог за свирене.
 b) лък.
 5. смела съпротива, смелост, бодрост
tollere cornua in aliquem (acc.) - ободрявам някого;
cornua addere alicui (dat.) - ободрявам някого.

Файл: cornu.xml
Размер: 6.04 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.cornu
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии