Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


corona, ae (f) n. гр.
 1. венец за украшение, венец за награда
corona navalis - венец за заслуги в морско сражение,
corona civica - венец за граждански заслуги;
sub corona vendere - продавам пленници в робство;
sub corona venire - продават ме в робство.
 2.
 a) укрепление във вид на венец.
 b) кръг от служители.
 c) обсаден пояс, обсадна войска;
бойна линия (във вид на кръг).
 3. Corona, ае (f) съзвездието Венец.
 4. мед. зъбна корона.

Файл: corona.xml
Размер: 4.41 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.corona
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии