Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


corpus, oris (n) n.
 1. тяло
animus et corpus - дух и тяло;
corpus vulgare - търгувам c тялото си.
 2.
 a) месо
ossa subiecta corpori - кости, покрити с плът (Cic. N.D. II.139);
corpus amittere - отслабвам.
 b) труп, мъртвец.
 c) туловище
caput est a corpore longe - главата е далеч от трупа.
 d) лице, човек
vile atque infame corpus - долен и опозорен човек,
corpus liberum - свободен човек.
 3. вещество, материя, маса
corpus aquae - водна маса.
 4.
 a) същност, същина
corpus eloquentiae - същност на красноречието.
 b) тяло;
съюз;
общество;
съсловие;
corpus civitatis - всички граждани.
 c) сбирка.
 d) мед. тяло на орган
corpus uteri - тяло на матката,
corpus femoris - тяло на бедрената кост.

Файл: corpus.xml
Размер: 7.09 KB
Дата: 2022-04-28
XML id: LBR.corpus
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии