Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.


creo 1 v.
 1.
 a) създавам
genus humanum creo - създавам човешкия род.
 b) причинявам
periculum creo - причинявам опасност.
 c) раждам
liberos creo - раждам деца;
part. creātus (m), a (f) , um (n) adi. роден;
c abl. orig. потомък на.
 2. избирам
regem creo - избирам цар,
consulem creo - избирам консул.

Файл: creo.xml
Размер: 4.00 KB
Дата: 2022-04-20
XML id: LBR.creo
Eзик: la


Неща

Съкращения

Библиографии